Rezultate

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I DYTE, 2015/16, SEMESTRI I

19/01/2016 Rezultatet e kol. te dyte nga lenda Softuer Sistemor – Tetove dhe Kercove i keni ketu.
19/01/2016 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Etika ne IT – Tetove i keni ketu.
16/01/2016
  Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Etika ne IT – Kercove i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I PARE, 2015/16, SEMESTRI I

03/12/2015 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Etika ne IT dhe Soft. Sistemor (Tetove) i keni ketu.
02/12/2015 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Etika ne IT dhe Soft. Sistemor (Kercove) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I QERSHORIT, 2013/14

07/07/2014 Rezultatet e provimit E-biznes (Master) i keni ketu.
23/06/2014 Rezultatet e provimeve Programim 1 dhe Programim 2 i keni ketu.
20/06/2014 Rezultatet e provimeve Internet dhe TI (Kercove) i keni ketu.
11/06/2014 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
09/06/2014
Rezultatet e provimeve te dekades se pare ne Fakultetin Pedagogjik-Shkup i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I DYTE 2013/14, SEMESTRI II

26/05/2014 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Programimi 2 i keni ketu.
26/05/2014 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Interneti dhe Teknologji Informacioni i keni ketu.
25/05/2014
Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga lenda TIK ne Arsim 2 (Shkup) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I PRILLIT, 2013/14

24/04/2014 Rezultatet e provimeve Programim 1 dhe Programim 2 i keni ketu.
22/04/2014 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
11/04/2014 Rezultatet e provimeve Teknologji Informative dhe E-biznes (Struge) i keni ketu.
07/04/2014
Rezultatet e pjeses praktike nga Teknologjia Informatike i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I PARE, 2013/14, SEMESTRI II

09/04/2014 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda TIK ne Arsim 2 (Shkup) i keni ketu.
11/04/2014 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Interneti dhe Teknologji Informacioni i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I JANARIT, 2013/14

09/02/2014 Rezultatet e provimeve Teknologji Informatike dhe E-biznes (Struge) i keni ketu.
07/02/2014 Rezultatet e provimeve Softuer Sistemor, Programim 1 dhe Programim 2 i keni ketu.
04/02/2014 Rezultatet e provimeve ne Fakultetin Pedagogjik-Shkup i keni ketu.
03/02/2014 Rezultatet e provimit teorik nga  Informatika (gj. gjermane) i keni ketu.
01/02/2014 Rezultatet e praktikes nga Teknologjia Informatike i keni ketu.
26/01/2014 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
23/01/2014
Rezultatet e praktikes nga Informatika (gj. gjermane) i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I DYTE, 2013
12/01/2014 Rezultatet e kolokfiumit nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.
12/01/2014
Rezultatet e kolokfiumit nga lenda Programimi 1 i keni ketu.
06/01/2014 Rezultatet e kolokfiumit nga lenda Teknologji Informatike i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I PARE, 2013

19/12/2013 Rezultatet e kolokfiumit nga lenda Informatika (gj.gjermane) i keni ketu.
21/11/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Teknologji Informatike i keni ketu.
16/11/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Programim 1 i keni ketu.
16/11/2013
Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Softuer Sistemor i keni
ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I TETORIT 2013

18/10/2013 Rezultatet nga lenda E-binzes (Tetove) i keni ketu.
17/10/2013
Rez. e provimeve nga Softuer Sistemor, Programimi 1 dhe Programimi 2 i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I SHTATORIT 2013

15/09/2013 Rezultatet e provimeve per Fakultetin Pedagogjik-Shkup i keni ketu.
11/09/2013 Provimin Softuer Sistemor nuk e kaloi asnje student.
11/09/2013 Rezultatet e pjeses teorike nga Programimi 2 i keni ketu.
11/09/2013 Rezultatet e pjeses teorike nga Programimi 1 i keni ketu.
02/09/2013
Rezultatet e pjeses teorike nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I QERSHORIT 2013

16/06/2013 Rezultatet e provimeve (dekada e dyte) per Fakultetin Pedagogjik-Shkup i keni ketu.
16/06/2013 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
16/06/2013 Rezultatet e provimit Programimi 1 i keni ketu.
16/06/2013 Rezultatet e provimit Programimi 2 i keni ketu.
16/06/2013 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
12/06/2013 Rezultatet e pjeses teorike nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
09/06/2013 Rezultatet e pjeses teorike nga lenda Teknologjia Informative i keni ketu.
06/06/2013 Rezultatet e praktikes/projekteve nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
06/06/2013 Rezultatet e praktikes nga provimi Teknologji Informative i keni ketu.
06/06/2013
Rezultatet e provimeve Informatika 1 dhe Informatika 2 (Gj.gjermane) i keni ketu.
05/06/2013 Rezultatet e provimeve te Informatikes ne Fakultetin Pedagogjik-Shkup i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE DYTE 2012/13

27/05/2013 Rezultatet me kolokfiume nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.
27/05/2013
Rezultatet me kolokfioume nga Programimi 2 i keni ketu.
27/05/2013 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
15/05/2013 Rezultatet e kolokfimut te dyte nga Informatika 2 (gj.gjermane) i keni ketu.
13/05/2013 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga TIK ne Arsim 2 (Shkup) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I PRILLIT 2013

01/05/2013 Rezultatet nga Teknologjia Informative dhe E-biznesi (Struge) i keni ketu.
28/04/2013 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
23/04/2013 Rezultatet e provimit Programimi 1 i keni ketu.
23/04/2013 Rezultatet e provimit Programimi 2 i keni ketu.
23/04/2013 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
23/04/2013 Rezultatet e provimeve Informatika 1 dhe 2 (gj.gjermane) i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE PARE, 2012/13

07/04/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga TIK ne Arsim 2 (Shkup) i keni ketu.
02/04/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Programimi 2 i keni ketu.
02/04/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.
31/03/2013 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
28/03/2013
Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Informatika 2 (gj.gjermane) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I JANARIT 2013

03/03/2013 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
03/03/2013 Rezultatet e provimit Programim 1 dhe Programim 2 i keni ketu.
03/03/2013 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
02/02/2013 Rezultatet e pjeses teorike nga Teknologjia Informative i keni ketu.
02/02/2013 Rezultatet e provimit E-biznes (Struge) i keni ketu.
21/01/2013 Rezultatet e pjeses praktike nga Teknologjia Informative i keni ketu.
29/01/2013 Rezultatet e provimit Informatika 1 (Gj.gjermane-Struge) i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE DYTE, 2012/13

07/01/2013 Kolokfiumin e dyte nga Programimi 1 (teoria) nuk e kaloi asnje student.
07/01/2013 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Teknologjia Informative i keni ketu.
07/01/2013 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Softueri Sistemor i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I DHJETORIT 2012

13/12/2012 Provimin E-biznes (Tetove) nuk e kaloi asnje student.
13/12/2012 Provimin Programimi 1 dhe Programimi 2 nuk e kaloi asnje student.
11/12/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Struge) i keni ketu.
11/12/2012 Rezultatet e provimit Informatika me biostatistike (Ekologji) i keni ketu,
11/12/2012 Rezultatet e provimit Teknologjia Informative i keni ketu.
09/12/2012
Rezultatet e provimit nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.
05/12/2012 Rezultatet e pjeses praktike nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
05/12/2012 Rezultatet e pjeses praktike nga Teknologjia Informative i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE PARE, 2012/13

25/11/2012 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Programimi 1 i keni ketu.
13/11/2012
Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Teknologjia Informative i keni ketu.
4/11/2012 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I TETORIT 2012

28/10/2012 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
24/10/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Struge) i keni ketu.
24/10/2012 Rezutatet e provimit Teknologji Informative (Struge) i keni ketu.
24/10/2012 Rezultatet e provimit Informatike me biostatistike (Ekologji) i keni ketu.
18/10/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
17/10/2012
Rezultatet e pjeses praktike nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I SHTATORIT 2012

15/09/2012 Rezultatet nga Teknologjia Informative i keni ketu.
15/09/2012 Rezultatet nga Informatika me biostatistike i keni ketu.
15/09/2012 Rezultatet nga Informatika 1 dhe 2 (gj.gjermane) i keni ketu.
15/09/2012 Rezultatet nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
15/09/2012
Rezultatet nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.
05/09/2012 Rezultatet e pjeses praktike nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I QERSHORIT 2012

25/06/2012 Rezultatet e provimit Programimi 1 i keni ketu.
25/06/2012 Rezultatet e provimit Programimi 2 i keni ketu.
25/06/2012 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
25/06/2012 Rezultatet e provimit E-Biznes (Tetove) i keni ketu.
19/06/2012 Rezultatet e provimit nga lenda Informatike me biostatistike i keni ketu.
19/06/2012 Rezultatet e provimit nga lenda E-biznes (Struge) i keni ketu.
19/06/2012
Rezultatet e provimit nga lenda Teknologji Informative i keni ketu.
19/06/2012 Rezultatet e provimit nga lenda Informatika 2 (gj. gjermane)  i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE PARE DHE TE DYTE 2011/12 (Semestri i dyte)

13/06/2012 Rezuktatet e pergjithshme nga Programimi 2 i keni ketu.
13/06/2012 Rezultatet e pergjithshme nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.
12/06/2012 Rezultatet e pergjithshme nga lenda E-biznes (Struge) i keni ketu.
06/06/2012
Rezultatet e kolokfiumit nga Programimi 2 i keni ketu.
06/06/2012 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.
05/06/2012 Rezultatet e kolokfiumit nga Informatika me biostatistike (Ekologji) i keni ketu.
20/05/2012 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
16/05/2012 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi (Tetove) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I PRILLIT 2012

08/05/2012 Rezultatet e provimit Programimi 1 i keni ketu.
08/05/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
29/04/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Struge) i keni ketu.
29/04/2012 Rezultatet e pjeses teorike te provimit Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.
22/04/2012 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
10/04/2012 Rezultatet e pjeses praktike te provimit Teknologji Informative i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I JANARIT 2012

02/02/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Struge) i keni ketu.
01/02/2012 Rezultatet e provimit Programimi 1 i keni ketu.
01/02/2012 Rezultatet e provimit Informatika per studentet e gj.Gjermane i keni ketu.
01/02/2012 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
29/01/2012 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
29/01/2012 Rezultatet e provimit Teknologji Informative (Struge) i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE DYTE 2011/12 (SEMESTRI I)

22/01/2012 Rezultatet e pergjithshme nga Teknologjia Informative  i keni ketu.
17/01/2012 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.
10/01/2012 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Programimi 1 i keni ketu.
04/01/2012 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE PARE 2011/12 (SEMESTRI I)

08/12/2011 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Programimi 1 i keni ketu.
30/11/2011 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.
20/11/2011 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Teknologjia Informative i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I TETORIT 2011

24/10/2011 Rezultatet e provimit Teknologji Informative i keni ketu.
24/10/2011 Rezultatet e provimit E-Biznes (Struge) i keni ketu.
24/10/2011 Rezultatet e provimit Informatika me biostatistike i keni ketu.
19/10/2011 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
17/10/2011 Rezultatet e pjeses praktike nga E-biznesi (Struge) i keni ketu.
16/10/2011 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.


REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I SHTATORIT 2011

25/09/2011 Rezultatet e provimit E-Biznes (Struge) i keni ketu.
25/09/2011 Rezultatet e provimit Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.
18/09/2011 Rezultatet e provimit E-Biznes (Tetove) i keni ketu.
17/09/2011 Rezultatet nga pjesa praktike e provimit E-Biznes (Struge) i keni ketu,
17/09/2011 Rezultatet e provimit Informatika me Biostatistike, drejtimi Ekologji i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE NGA AFATI I QERSHORIT 2011

30/06/2011 Rezultatet e provimit E-Biznes (Struge) i keni ketu.
30/06/2011 Rezultatet e provimit Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.
28/06/2011 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
23/06/2011 Rezultatet e provimit E-Biznes (Tetove) i keni ketu.
22/06/2011 Rezultatet e provimit Informatika, drejtimi Ekologji i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMIT TE DYTE, 2011

08/06/2011 Rezultatet e pergjithshme nga E-biznesi (Tetove) me disa permiresime i keni ketu.
20/05/2011
Rezultatet e pergjithshme me kolokfiume (+praktika) nga Informatika, drejtimi Ekologji i keni ketu.
20/05/2011 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga E-Biznesi (Struge) i keni ketu.
17/05/2011
Rezultatet e pergjithshme me kolokfiume (+praktika) nga lenda E-biznes (Tetove) i keni ketu.

REZULTATET NGA AFATI I PRILLIT, 2011

10/05/2011 Rezultatet e provimit E-biznes (Tetove) i keni ketu.
04/05/2011 Rezultatet e provimit Softuer Sistemor i keni ketu.
26/04/2011 Rezultatet e provimit nga lenda Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I PARE, 2011

16/04/2011 Rezultatet e kolokfiumit të parë nga E-biznesi (Tetovë) i keni këtu.
04/04/2011 Rezultatet e kolokfiumit të parë nga Informatika per Ekologji (Strugë) i keni këtu.
03/04/2011 Rezultatet e kolokfiumit të parë nga E-biznesi (Strugë) i keni këtu.

REZULTATET E PROVIMEVE PER AFATIN E JANARIT 2011

13/02/2011 Rezultatet e provimit nga lenda Softver Sistemor i keni ketu.
06/02/2011 Rezultatet e provimit nga lenda E-biznes (Tetove) i keni ketu.
18/01/2011 Rezultatet e pjeses praktike te provimit Teknologjia Informative i keni ketu.
17/01/2011 Rezultatet e provimit praktik nga lenda Bazat e te dhenave i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I DYTE, 2010/11

10/01/2010 Rezultatet e pergjithshme me kolokfiume nga lenda Teknologjia Informative (Struge) i keni ketu.
05/01/2011 Rezultatet e pergjithshme me kolokfiume nga lenda E-Biznes i keni ketu.
05/01/2011 Rezultatet e pergjithshme me kolokfiume nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.

REZULTATET NGA KOLOKFIUMI I PARE, 2010/11

05/12/2010 Rezultatet e kolokfiumit të parë nga lënda E-biznes i keni këtu.
04/12/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Softuer Sistemor i keni ketu.
21/11/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Teknologji Informative (Struge) i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE PER AFATIN E TETORIT 2010

13/10/2010 Rezultatet e provimit nga lenda E-biznes (Tetove) i keni ketu.
11/10/2010 Rezultatet e provimit praktik nga lenda Bazat e te dhenave i keni ketu.
06/10/2010 Rezultatet e provimit nga lenda Softver Sistemor i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE PER AFATIN E SHTATORIT 2010

11/09/2010 Rezultatet e provimit nga lenda E-Biznes (Tetove) i keni ketu.
05/09/2010 Rezultatet e provimit nga lenda Softver Sistemor i keni ketu.
28/08/2010 Rezultatet e provimit praktik nga lenda Bazat e te dhenave i keni ketu.

REZULTATET E PROVIMEVE PER AFATIN E QERSHORIT 2010

27/06/2010 Shenimi i notave per lenden E-biznes (Struge) do te behet te merkuren -30.06.2010- ne ora 10.00h
24/06/2010 Rezultatet e provimit Softver Sistemor i keni ketu.
16/06/2010 Rezultatet e provimit E-Biznes i keni ketu.
13/06/2010 Rezultatet e provimit praktik nga lenda Bazat e te dhenave i keni ketu.


NOTA TE PROPOZUARA NGA E-BIZNESI – Struge

23/05/2010 Notat e propozuara per studentet e E-Biznesit ne Struge i keni ketu.

NOTA TE PROPOZUARA NGA E-BIZNESI – Tetove

19/05/2010 Notat e propozuara per studentet e E-Biznesit ne Tetove i keni ketu.

REZULTATET E KOLOKFIUMEVE TE DYTA

14/05/2010 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga E-Biznesi (Struge) i keni ketu.
14/05/2010 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga E-Biznesi (Tetove) i keni ketu.

14/05/2010 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Bazat e te dhenave i keni ketu.
14/05/2010 Rezultatet e kolokfiumit te dyte nga Informatika per Ekologji i keni ketu.


REZULTATET E PROVIMEVE NE AFATIN E PRILLIT 2010

03/05/2010 Rezultatet e provimit Softver Sistemor i keni ketu
03/05/2010 Rezultatet e provimit Teknologji Informative (Struge) i gjeni ketu


12/04/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi per studentet e Fakultetit Ekonomik ne Struge i gjeni ketu.

12/04/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga Informatika (per Ekologji) i gjeni ketu.

06/04/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga E-biznesi per studentet e Fakultetit Ekonomik ne Tetove i gjeni ketu.

05/04/2010 Rezultatet e kolokfiumit te pare nga lenda Bazat e te dhenave i gjeni ketu.


31/01/2010 Rezultati i provimit me nota nga Teknologji-Informative ne afatin e janarit 2010
Informohen studentët që kaluan me kolokfiume si dhe ato që kaluan në afatin e janarit se shënimi i notave në indeks do të bëhet më dt. 3 shkurt në ora 13.30h.31/01/2010
Provimin Softver Sistemor në afatin e janarit 2010 e kaluan këto student:

1. Benjamin Musliu 6
2. Mirjeta Ramadani 6
3. Miron Mulladauti 6

Termini për konsultime dhe shënimin e notave: 5 shkurt 2010, ora 13.00h.31/01/2010
Provimin Inteligjenca Afariste në afatin e janarit 2010 e kaluan këto student:

1. Ahmed Jusufi           6

Termini për konsultime dhe shënimin e notave: 5 shkurt 2010, ora 13.00h.


27/01/2010 Rezultati i pjeses praktike nga Teknologji-Informative ne afatin e janarit 2010
Te gjithe studenteve qe kaluan me kolokfiume dhe perseri u futen ne pjesen praktike me 23.01.2010, pjesa teorike mund tu llogaritet nga kolokfiumet 1 dhe 2. Kurse, studentet e tjere duhet te futen edhe ne pjesen teorike te provimit qe do te mbahet me 28.01.2010, ku teoria do te perbej 50% te notes.


Rezultatet e kolokfiumeve nga lenda Softver Sistemor:

Nr. Studenti Kol.1 Kol.2 Totali Nota
1 Benjamin Musliu 64 46.3 110.3 6
2 Nerimane Bekteshi  58 32.5 90.5 6
3 Rijad Memeti 57 43.8 100.8 6
4 Mevludin Asani 28
5 Nakije Bexheti 26 20 46 5
6 Lulkuqe Marke 13
7 Suhejla Nuredini 13
8 Bunjamin Memedi 8 30 38 5

Konsultimet rreth kolokfiumit të dytë nga lënda Sosftver Sistemor do të mbahen më dt. 12.01.2010 (e martë) në ora 13h. Studentet qe kane marre note kaluese, te njejten mund ta marrin ne index diten kur do te shenohen notat e afatit te rregullt te janarit.


Rezultatet e pergjitshme me notat e fituara nga lenda Teknologji Informative i gjeni ne linkun e meposhtem.
Rezultati i pergjithshem me nota te propozuara-Teknologji-Informative

Per studentet qe pajtohen me noten e fituar, do te shpallet ne web sajt termini per ti shenuar notat ne indeks. Kurse ato student qe nuk pajtohen me noten e fituar, duhet ti nenshtrohen provimit ne afatin e janarit. Ua bej me dije edhe nje here se provimi praktik do te mbahet me dt. 23.janar.2010. Nese studenti nuk arrin ta kaloje provimin praktik atehere ai nuk e fiton te drejten qe te hyje ne provimin teorik, i cili do te mbahet me dt. 28.janar.2010.

Studenteve qe do ti nenshtrohen provimit ne afatin e rregullt te janarit, nuk do tu llogariten perqindjet e kolokfiumeve, projektit dhe prezences. Por, vleresimi do te jete 50% nga praktika dhe 50% nga pjesa teorike.

Mesimdhenesi,
Fisnik Dalipi, MSc